DSpace talpykla

Tarptautinių įmonių pavadinimų lingvistiniai ypatumai

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Morozovas, Tomas
dc.date.accessioned 2020-07-13T06:54:28Z
dc.date.available 2020-07-13T06:54:28Z
dc.date.issued 2020-06-25
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3313
dc.description The relevance of the paper is to students and inexperienced English communication specialists who lack experience and linguistic knowledge of company name production. The subject matter of the paper is linguistic peculiarities of international company names. The problem question of the paper is what linguistic means are the most common in the making of international company names. The aim of the paper is what linguistic means are used in the making of international company names. The objectives are: 1) to highlight the most common linguistic structures theoretically; 2) to reveal the features which are affecting the outcome of international company name production practically. The methods used include: 1) the analysis of theoretical references that led to information about linguistic peculiarities, international company name production and the meaning of words; 2) the descriptive comparative linguistic analysis that reveals the most used international company name production styles and methods and helps to identify linguistic name peculiarities and regularities to find the main company name structure differences. The paper consists of two main parts: theoretical and practical. The theoretical part gives a review of linguistic knowledge and methods that are commonly used in international company names. Having analysed the arguments found in the theoretical works of Cowie, A. P. (2009), Nick, R. (2010), Herbst, T. (2010), Payne, T. E. (2012), and Bejan, C. (2017), the practical linguistic analysis was performed. The results of the linguistic study reveal the theoretical knowledge and practical appliance of methods to form international company names. en_US
dc.description.abstract Tema yra aktuali studentams ir daug patirties neturintiems, anglų kalbos komunikacijos specialistams, kuriems trūksta reikiamos patirties ir žinių, įmonių pavadinimų sudarymo srityje. Darbo objektas yra tarptautinių įmonių pavadinimų lingvistiniai ypatumai. Pagrindinė šio darbo problema – kokios lingvistinės priemonės yra naudojamos, sudarant tarptautinius įmonių pavadinimus. Darbo tikslas – parodyti, kokie lingvistiniai ypatumai yra matomi, kuriant tarptautinius įmonių pavadinimus. Darbo uždaviniai: 1) teoriškai pateikti, dažniausiai naudojamas, lingvistines struktūras; 2) praktiškai atskleisti lingvistinius ypatumus, kurie turi įtakos įmonių pavadinimų baigčiai. Darbo metodai: 1) teorinės medžiagos analizė padėjo atrasti reikiamą informaciją, susijusią su lingvistiniais ypatumais, įmonių pavadinimų sudarymu ir žodžių reikšmėmis. 2) lingvistinė analizė, pagrįsta aprašymu bei palyginimu, atskleidė lingvistinius stilius ir metodus, dažniausiai naudojamus įmonių pavadinimų kūrime, norint įžvelgti pagrindinius įmonių pavadinimų skirtumus. Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: teorinės ir praktinės. Teorinėje dalyje aptariami lingvistiniai metodai ir žinios, kurie yra labiausiai paplitę, tarptautiniuose įmonių pavadinimuose. Apibendrinus teorinius teiginius, atlikta lingvistinė Cowie, A. P. (2009), Nick, R. (2010), Herbst, T. (2010), Payne, T. E. (2012) and Bejan, C. (2017) šaltinių analizė. Remiantis lingvistinės analizės rezultatais, galima teigti, kad tarptautinių įmonių pavadinimų sudarymas priklauso nuo teorinių žinių ir praktinio šių žinių pritaikymo. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Tarptautiniai kompanijų pavadinimai, santrumpos, eponimai, semantika, asociacijos, aprašomieji pavadinimai, sudėtiniai pavadinimai, priesagos, priešdėliai / International company names, abbreviations, eponyms, semantics, associations, descriptive names, compositional names, suffixes, prefixes. en_US
dc.title Tarptautinių įmonių pavadinimų lingvistiniai ypatumai en_US
dc.title.alternative Linguistic Peculiarities of International Company Names en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra