DSpace talpykla

X ligoninės Rentgeno skyriuje atliktų tyrimų dinamika 2017-2019 m.

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Kučinskaitė, Agnė
dc.date.accessioned 2020-06-29T12:50:35Z
dc.date.available 2020-06-29T12:50:35Z
dc.date.issued 2020-06-25
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3113
dc.description Dynamic of examinations in x-ray sector at hospital x (2017-2019) Relevance of the thesis: With the expansion of the medical industry, the field of professional activity of a radiology technologist is rapidly improving and workload is increasing as well. At present, radiological examinations are one of the main diagnostics of early and accurate diseases. Radiological examinations are very high-quality and informative diagnostics, without these examinations no hospital can imagine it’s work (Buteikytė, 2017). Rakauskienė and Šopagienė (2019) state that radiology technologists in medicine are defined as specialists in performing radiological researches and working with diagnostic equipment. Research problem: how X-ray examinations changing in 2017-2019? Research object: summarise dynamic of x-ray examinations at hospital x (2017-2019) Purpose of the research: to evaluate the dynamics of examinations performed in the X-ray department of Hospital X in 2017 - 2019. Research tasks: 1. To review the scientific literature on the specifics of X-ray research. 2. To reveal the most frequent examinations performed in the X-ray department of Hospital X in 2017-2019. 3. Distinguish the days of the week and the months of the year on which most X-rays were performed. Research method: 1. Analysis of science literature about radiography and ways to take x-ray photos. 2. Quantitative research- analysis of x-ray examinations at hospital x (2017-2019) 3. Statistical analysis of collected data Microsoft Excel 2010 program. Conclusion: 1. 1. An X-ray examination is a photograph in which X-rays are used. This test is chosen as the primary diagnosis for early diseases. It includes: X-ray examinations of the lungs, upper extremities, lower extremities, head, spine and abdomen. 2. Lung and lower limb X-ray shots are most common among all the others and number of these examinations is growing every year. 3. In the X-ray department of Hospital X, most examinations were performed on Mondays and Tuesday. On a monthly basis, mostly in January and October. en_US
dc.description.abstract X ligoninės Rentgeno skyriuje atliktų tyrimų dinamika 2017-2019 m. Pagrindiniai žodžiai: rentgenas, radiologinis tyrimas, darbo krūvis, dinamika. Temos aktualumas: Plečiantis medicinos industrijai sparčiai tobulėja ir radiologijos technologo profesinės veiklos sritis nuo to didėja ir jų darbo krūvis. Šiuo metu radiologiniai tyrimai yra pagrindas diagnozuojant ankstyvąsias ir tikslias ligas. Kadangi radiologiniai tyrimai yra labai kokybiška ir informatyvi diagnostika, be šių tyrimų nė vieną ligoninė neįsivaizduoja savo darbo (Buteikytė, 2017). Rakauskienė ir Šopagienė (2019) teigia, kad radiologijos technologai medicinoje yra apibrėžiami kaip radiologinių tyrimų atlikimo specialistai, dirbantys su diagnostinę įranga. Tyrimo problema: kokia dinamika atliekamų rentgeno tyrimų X ligoninėje 2017-2019 m.? Tyrimo objektas: X ligoninėje 2017-2019 m. atliktų rentgeno tyrimų dinamika Tyrimo tikslas: įvertinti X ligoninės Rentgeno skyriuje atliekamų tyrimų dinamiką 2017-2019 m. Tyrimo uždaviniai: 1. Apžvelgti mokslinę dalykinę literatūrą apie rentgeno tyrimų specifiką. 2. Atskleisti X ligoninės Rentgeno skyriuje 2017-2019 metais dažniausiai atliekamus tyrimus. 3. Išskirti savaitės dienas ir metų mėnesius, kuriais buvo atliekama daugiausiai rentgeno tyrimų. Tyrimo metodai: 1. Mokslinės literatūros apie rentgeno tyrimus analizė. 2. Kiekybinis tyrimas – X ligoninėje 2017-2019 m. atliktų rentgeno tyrimų duomenų analizė. 3. Statistinė gautų duomenų analizė Microsoft Excel 2010 programa. Išvados: 1. Rentgeno tyrimas yra fotografavimas, kurio metu naudojama rentgeno spinduliuotė. Šis tyrimas pasirenkamas kaip pirminė diagnostika, diagnozuojant ankstyvąsias ligas. Šiuo tyrimu atliekama: plaučių, viršutinių galūnių, apatinių galūnių, galvos, stuburo ir pilvo sričių rentgeno tyrimai. 2. X ligoninės Rentgeno skyriuje dažniausiai yra atliekami plaučių ir apatinės galūnės rentgeno tyrimai ir šių tyrimų skaičius kiekvienais metais auga. 3. X ligoninės Rentgeno skyriuje daugiausiai tyrimų atliekama pirmadieniais ir antradieniais. Metų eigoje daugiausia tyrimo sausio mėnesį ir spalio mėnesiais. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Rentgenas, radiologinis tyrimas, darbo krūvis, dinamika en_US
dc.title X ligoninės Rentgeno skyriuje atliktų tyrimų dinamika 2017-2019 m. en_US
dc.title.alternative Dynamic of Examinations in X-ray Sector at Hospital X 2017-2019 en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra