DSpace talpykla

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sunkumai dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Kuzmenkovaitė-Aliukonė, Renata
dc.date.accessioned 2019-01-21T11:43:21Z
dc.date.available 2019-01-21T11:43:21Z
dc.date.issued 2018-06-19
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/297
dc.description The relevance of the work. Children living in families at social risk education in institutions is an aid for parents who are on certain social problems are not willing to properly educate their children and care for their quality education. Children's education is entrusted to competent teachers, social workers, social pedagogues, psychologists and others competitive persons. Working with children from the social risk families involved several different agencies, all of which are related to and responsible for ensuring the child's well-being, so it is important coordinated, successful and close cooperationbetween the institutions. The purpose of the work – to reveal the difficulties of interinstitutional cooperation in working with children from the social risk families. The object of the work– the difficulties of interinstitutional cooperation in working with children from the social risk families. The question of the research – what are the difficulties with interinstitutional cooperation in the field of working children from the social risk families? The methodology of the research: aqualitative research, structured interview was used during the research. Conclusions of the research: The research revealed, that the interinstitutional cooperation in the investigated municipality is going not enough smoothly, because almost all of the studied municipal bodies has revealed that they were facing with difficulties. Identified difficulties are: lack of staff competence, different understood of the problem, institutions are not sharing important information because of confidential data or shared information is inaccurate. The fact that, there are not enough general meetings of all institutions which working for social risk families and there is no feedback among institutions. Summarizing the responses received by the respondents who participated in the research, one can conclude that there are several institutions which cooperate firmlyand their cooperation is coordinated and regulated, but there are such bodies that cooperate with just one social service institution, and cooperation is not successful, and coordination of cooperation is not carried out. en
dc.description.abstract Vaikų gyvenančių socialinės rizikos šeimose ugdymas tam skirtose įstaigose yra pagalba tėvams, kurie dėl tam tikrų socialinių problemų nėra pasirengę tinkamai auklėti savo vaikus ir pasirūpinti jų kokybišku ugdymu, lavinimu, pasaulėžiūros plėtimu ir švietimu. Vaikų ugdymas yra patikėtas kompetetingiems mokytojams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, psichologams ir kitiems kompetenciją dirbti su vaikais turintiems asmenims. Dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų įsitraukia keletas skirtingų įstaigų, kurios visos yra susijusios ir atsakingos už vaiko gerovės užtikrinimą, tad svarbu, jog įstaigų bendradarbiavimas būtų glaudus, koordinuotas ir sėkmingas. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Bendradarbiavimas, socialinės rizikos vaikas, socialinės rizikos šeima, tarpžinybinis bendradarbiavimas en_US
dc.title Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sunkumai dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų en_US
dc.title.alternative Problems of Inter-institutional Collaboration while Working with Children from Social Risk Families en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra