DSpace talpykla

X ligoninės pacientų, sergančių ŽIV ir HCV ligomis, kraujo rodiklių ir vartojamų medikamentų sąsajos

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Žemaitienė, Asta
dc.date.accessioned 2020-06-19T10:09:58Z
dc.date.available 2020-06-19T10:09:58Z
dc.date.issued 2020-06-17
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2959
dc.description Morbidity of HIV and HCV is increasing on the global scale. Many doctors and diagnostics specialists are especially interested in this pathological process. Even though there have been many achievements in developing effective medication to treat chronic HCV and HIV, the main obstacle deals with insufficient exposition and integration of those affected by these diseases into treatment. According to the data provided by UNAIDS, there were approx. 36.9 million people infected with HIV in 2017. This means that at least one person per day was infected with HIV, and every seventh person died from it. According to the 2018 data provided by Statistical Bulletin, 130-150 million people are HCV carriers. It is believed that 3-4 million people get infected with this virus annually. Aim of the study: To evaluate the connection between blood indices and administered medications of patients who have HIV and HCV in Hospital X. Objectives of the study: 1. To describe the concept of HIV and HCV diseases, their process, diagnostics and treatment. 1. To evaluate blood indices of patients who are under treatment in Hospital X. 2. To determine the connection between blood indices and administered medications in carriers of HIV and HCV. Research methodology. The study of the final thesis was carried out in 2019-2020. An outsourcing contract No. F23/693 was concluded. In order to carry out the study, the director of Hospital X issued an authorisation No. 8-2512. The document content analysis method was used to collect research data. The sample included a 100 respondents with medical records who were HIV and HCV carriers. The data was anonymised. Statistically reliable differences were calculated by respectively grouping the data using Microsoft Office Excel 2007 software. Conclusions: 1. HIV and HCV are severe infections that damage the body’s vital cells. New cases are mostly observed in detention facilities. The infections are treated with antiviral and antiretroviral medications. 2. Evaluation of the respondents’ blood indices in Hospital X showed that the patients who had HIV/AIDS and HCV, and received specific treatment displayed worse parameter results than those who had HCV. 3. Respondents who had HIV/AIDS and Hepatitis C displayed strong links between blood indices and medications administered. en_US
dc.description.abstract Sergamumas ŽIV/AIDS ir Hepatito C ligomis didėja pasauliniu mastu. Daugelis gydytojų ir diagnostikos specialistų yra itin susidomėję šiuo patologiniu procesu. Nors jau daug pasiekta kuriant efektyvius vaistus lėtinio Hepatito C ir ŽIV/AIDS gydymui, pagrindine kliūtimi lieka nepakankamas užsikrėtusiųjų išaiškinimas ir integravimas į gydymą. UNAIDS duomenimis 2017m. ŽIV virusu buvo infekuoti apie 36,9 mln. žmonių. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną bent vienas asmuo buvo užsikrėtęs ŽIV, iš kurių kas septintas mirė. Statistical Bulletin 2018m. duomenimis, HCV liga serga 130 – 150 mln. žmonių. Manoma, kad kasmet užsikrečia apie 3 – 4 mln. gyventojų. Tyrimo tikslas: Nustatyti X ligoninės pacientų, sergančių ŽIV ir HCV ligomis, kraujo rodiklių ir vartojamų medikamentų sąsajas. Tyrimo uždaviniai: 1. Aprašyti ŽIV/AIDS ir Hepatito C ligų sampratą, eigą, diagnostiką ir gydymą. 2. Įvertinti X ligoninėje gydomų pacientų kraujo rodiklius. 3. Nustatyti kraujo rodiklių ir vartojamų medikamentų sąsajas sergant ŽIV/AIDS ir Hepatito C ligomis. Tyrimo metodologija. Baigiamojo darbo tyrimas buvo atliekamas 2019/ 2020 metais. Sudaryta užsakomoji sutartis Nr. F23/693. Tyrimui atlikti gautas X ligoninės direktoriaus leidimas Nr. 8 – 2512. Tyrimo duomenų rinkimui taikytas dokumentų turinio analizės metodas. Parinkta 100 ligos istorijų respondentų, kurie serga ŽIV/AIDS ir Hepatito C ligomis. Duomenys nuasmeninti. Atitinkamai grupuojant duomenis buvo skaičiuojami statistiškai patikimi skirtumai, naudojant Microsoft Office Excel 2007 programą. Tyrimo rezultatai: Gauti tyrimų rezultatai parodė, kad yra kraujo rodiklių pokyčių svyravimai tarp respondentų gydomų nuo ŽIV ir HCV ligų, ir kurie negauna specifinio gydymo. Išvados: 1. ŽIV/AIDS ir Hepatitas C - tai sunkios infekcijos, kurios pažeidžia organizmo gyvybiškai svarbias ląsteles. Dažniausiai nauji ligų atvejai diagnozuojami įkalinimo įstaigose. Gydoma antivirusiniais ir antiretrovirusiniais preparatais. 2. Vertinant X ligoninėje gydomų respondentų kraujo rodiklius nustatyta, kad sergančių ŽIV/AIDS ir HCV, ir gaunančių specifinį gydymą, kraujo rodiklių rezultatai yra blogesni, nei sergančių tik Hepatitu C. 3. Respondentų, sergančių ŽIV/AIDS ir Hepatito C ligomis, kraujo rodiklių ir vartojamų medikamentų sąsajos yra stiprios. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject ŽIVHCVBD7 en_US
dc.title X ligoninės pacientų, sergančių ŽIV ir HCV ligomis, kraujo rodiklių ir vartojamų medikamentų sąsajos en_US
dc.title.alternative Connection Between Blood Indices and Administered Medications in Patients who Have HIV and HCV in Hospital X. en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra