DSpace talpykla

Laboratorijos darbuotojų žinios apie preanalitinio etapo veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Vaitkevičiūtė, Karolina
dc.date.accessioned 2020-06-19T10:03:31Z
dc.date.available 2020-06-19T10:03:31Z
dc.date.issued 2020-06-17
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2956
dc.description It is important to check the knowledge of the laboratory staff, since even a quarter of laboratory tests may be mistaken due to the influence of preanalytical factors. This would allow the identification of laboratories requiring additional lectures or other educational techniques on factors during the pre-analysis period of laboratory tests, thereby reducing the influence of these factors on the results of laboratory tests and increasing the reliability of laboratories. The problem of the investigation. Is the knowledge of laboratory staff about the influence of preanalytical phase factors sufficient? Subject of the investigation. Knowledge of laboratory personnel on the influence of preanalytical phase factors on laboratory test results. Purpose. Assess the knowledge of laboratory staff on the influence of factors in the pre-analytical phase on the results of laboratory tests. Investigative tasks. 1. Describe the scientific and business literature on preanalytical phase factors affecting the results of laboratory tests; 2. To reveal the knowledge of laboratory personnel about the influence of preanalytical phase factors on the results of laboratory tests; 3. Assess the knowledge of laboratory staff about the influence of preanalytical phase factors on the results of laboratory tests. Methodology of investigation. Analysis of scientific and subject literature. Quantitative anonymous survey. Data statistical analysis in Microsoft Excel 2010 and Microsoft Word 2010 applications. 100 lab workers working in laboratories in two different cities were interviewed. Results. A little more than a tenth of the laboratory staff surveyed lacked knowledge in areas such as the separation of objective factors from subjective factors, the time needed to separate the serum from the blood-forming elements, the time of tightening of the slingshot, the lack of knowledge of the temperature and storage conditions of blood samples, and the impact of race on the results of laboratory tests. Conclusions. The majority of laboratory staff surveyed had sufficient knowledge of the influence of preanalytical phase factors on the results of laboratory tests, and I believe that this may have influenced the fact that all respondents surveyed were provided with information on the influence of preanalytical stage factors in the workplace. en_US
dc.description.abstract Svarbu patikrinti laboratorijos darbuotojų žinias, nes ketvirtadalis laboratorinių tyrimų gali būti klaidingi dėl preanalitinių veiksnių įtakos. Tokiu būdu būtų galima nustatyti laboratorijas, kurioms reikia papildomų paskaitų ar kitų švietimo būdų apie laboratorinių tyrimų preanalizės periodo veiksnius, taip būtų galima sumažinti šių veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams bei padidinti laboratorijų patikimumą. Tyrimo problema. Ar laboratorijos darbuotojų žinios apie preanalitinio etapo veiksnių daromą įtaką yra pakankamos? Tyrimo objektas. Laboratorijos darbuotojų žinios apie preanalitinio etapo veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams. Tikslas. Įvertinti laboratorijos darbuotojų žinias apie preanalitinio etapo veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams. Tyrimo uždaviniai. 1. Aprašyti mokslinę ir dalykinę literatūrą apie preanalitinio etapo veiksnius, darančius įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams; 2. Atskleisti laboratorijos darbuotojų žinias apie preanalitinio etapo veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams; 3. Įvertinti laboratorijos darbuotojų žinias apie preanalitinio etapo veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams. Tyrimo metodika. Mokslinės ir dalykinės literatūros analizė. Kiekybinis tyrimas -anoniminė anketinė apklausa. Duomenų statistinei analizei naudojamos „Microsoft Excel 2010“ ir „Microsoft Word 2010“ programos. Apklausta 100 laboratorijos darbuotojų, dirbančių dviejų skirtingų miestų laboratorijose Rezultatai. Šiek tiek daugiau nei dešimtadaliui apklaustų laboratorijos darbuotojų trūko žinių tokiose srityse, kaip objektyvių faktorių atskyrimas nuo subjektyvių faktorių, per kiek laiko reikia atskirti serumą nuo kraujo forminių elementų, apie timpos užveržimo laiką, kai kuriems laboratorijos darbuotojams trūksta žinių apie kraujo mėginių gabenimo temperatūrą bei jų laikymo sąlygas bei apie rasės įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams. Išvados. Dauguma apklaustų laboratorijos darbuotojų turėjo pakankamai žinių apie preanalitinio etapo veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams, manau, tai galėjo įtakoti, kad visų apklaustų respondentų darbo vietose yra pateikta informacija apie preanalitinio etapo veiksnių įtaką. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Preanalitinis etapas, veiksniai, laboratorijos darbuotojai en_US
dc.title Laboratorijos darbuotojų žinios apie preanalitinio etapo veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams en_US
dc.title.alternative Knowledge of Laboratory Personnel about the Influence of Preanalytical Phase Factors on the Results of Laboratory Tests en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra