DSpace talpykla

X y z kartų kosmetinių priemonių vartojimo įpročiai

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Švarcaitė, Donata
dc.date.accessioned 2019-09-05T11:59:01Z
dc.date.available 2019-09-05T11:59:01Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2675
dc.description Aging is a complex biological process that is significant at all levels of the body. Aging is characterized by metabolic, functional and structural changes in both cells and tissues resulting from the loss of biological resources in the body. The most noticeable signs of aging are seen in the skin of the face, which leads to the use and application of medicine and cosmetics to prevent aging. Skin care is a key area in the developing and existing market, which will continue to promote the growth of cosmetic care over time. Consumers are and will continue to be more willing to invest in skin care than in any other beauty category. Skin Care currently accounts for one third of global beauty industry spending. Skin care is characterized by the greatest changes in consumer expectations and behavior compared to other beauty categories. The aim of the study is to reveal the habits of using cosmetic products in groups of women of different generations. The results of the empirical study suggest that the attitudes of all generations and the habits of using cosmetic products differ. Cosmetic services are mostly used by cosmetics and their income is mostly allocated by X generation women. Most women usually purchase cosmetics in pharmacies and specialized cosmetics stores. For women of all generations, the choice of cosmetics and the active substance, the recommendations of the specialist and the cosmetic consultant, the well-known brand have the greatest influence on the choice of cosmetics. The Internet and the media have the greatest influence on the younger generation of Z and Y. For all women, cosmetic products are an important daily hygienic care for the skin, an important routine for maintaining a good skin condition, preventing aging, and for the youngest generations of Z and Y cosmetics for skin care. en_US
dc.description.abstract Senėjimas sudėtingas biologinis procesas kuris reikšmingas visuose organizmo lygmenyse. Senėjimui būdinga metaboliniai, funkciniai ir struktūriniai pokyčiai ir ląstelėse ir audiniuose, kurie susidaro mažėjant biologiniams organizmo ištekliams. Ankščiausiai pastebimi senėjimo požymiai matomi veido odoje, todėl tai lemia medicinos ir kosmetikos panaudojimą ir taikymą senėjimo prevencijai. Odos priežiūra yra svarbiausia sritis besivystančiose ir esamoje rinkoje, kas toliau su laiku tik skatins kosmetologinės priežiūros augimą. Vartotojai yra ir toliau bus labiau pasiryžę investuoti į odos priežiūrą, nei bet kurioje kitoje grožio kategorijoje. Odos priežiūra šiuo metu sudaro trečdalį pasaulinės grožio industrijos išlaidų. Odos priežiūrai būdingi didžiausi vartotojų lūkesčių ir elgesio pokyčiai lyginant su kitomis grožio kategorijomis. Tyrimo tikslas atskleisti kosmetinių priemonių vartojimo įpročius skirtingoms kartoms priklausančių moterų grupėse. Empirinio tyrimo rezultatai leidžia daryti tokią išvadą, kad visų kartų atstovių požiūris ir kosmetinių priemonių naudojimo įpročiai skiriasi. Kosmetologo paslaugomis daugiausiai naudojasi ir kosmetinėms priemonėms daugiausiai savo pajamų skiria X kartos moterys. Dauguma moterų dažniausiai kosmetines priemones įsigyja vaistinėse ir specializuotose kosmetikos priemonių parduotuvėse. Kosmetikos priemonių pasirinkimui didžiausią įtaką visoms moterų kartoms turi priemonių sudėtis ir aktyviosios medžiagos, specialisto ir kosmetikos konsultanto rekomendacijos, žinomas prekės ženklas. Internetas ir žiniasklaida didžiausią įtaką daro jaunesnei Z ir Y kartoms. Visoms moterims kosmetinės priemonės tai svarbi kasdieninė odos higieninė priežiūra, svarbi rutina išsaugoti gerą odos būklę, senėjimo prevencija, o jauniausioms kartoms Z ir Y kosmetinės priemonės svarbios odos problemoms spręsti. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject X, Y, Z kartos, kosmetinės priemonės, kosmetinių priemonių vartojimas, įpročiai en_US
dc.title X y z kartų kosmetinių priemonių vartojimo įpročiai en_US
dc.title.alternative Cosmetic Consumpion Habits of X,Y,Z Generations en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra