DSpace talpykla

Cheminių šveitiklių poveikis sprendžiant fotosenstančios veido odos problemas

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Dzikaitė, Paulina
dc.contributor.author Bašytė, Modesta
dc.date.accessioned 2019-09-04T11:44:12Z
dc.date.available 2019-09-04T11:44:12Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2637
dc.description Skin photoaging depends on the skin phototype, the amount of melanin present in the skin, climate zone, sun exposure and living environment. This results physiological and structural changes in the skin such as wrinkles, hypopigmentation or hyperpigmentation, grayness, flabbiness, dryness and roughness of the skin, can cause atrophic skin, teleangioectasis, skin cancer and melanoma (Pandel, R. ir kt., 2013). Skin aging slows down skin regeneration, weakens skin barrier, reduces skin turgor and elasticity, slows down collagen synthesis as well as synthesis of elastin, hyaluron, amino acids, and other substances, decreases sebaceous gland activity, skin becomes drier, the thin layer of subcutaneous tissue changes, pigment cells feature changes (Urbanavičienė I., 2017). Skin affected by photoaging is an indication that chemical scrubbing is in need. According to a US study report, botulinum toxin injections, chemical peels and wrinkle fillers are currently the three most common procedures. Skin photosynthesis is an important problem. Beautiful facial skin is the reflection of a human being, this is why choosing the right tools and procedures are very important. Chemical scrubs are one of the most popular and effective cosmetic procedures. The aim of the research: to evaluate the effect of chemical scrubbing on skin affected by photoaging. The study showed that the skin condition improved. Applying Jessner chemical scrub and Almond chemical scrub, the moisture level had increased significantly. For both groups of subjects, both types of chemical scrubbing affected the oiliness of the skin; Applying Jessner chemical scrub and almond chemical scrub the skins elasticity had increased. Both types of acidic scrubbers had an effect on the changes in melanin levels in the skin. Based on the measured data, we can say that the amount of melanin in the skin of the face had decreased. Also, for both groups, both types of acid scrubbing had an effect on wrinkle depth. The depth of wrinkles dropped significantly. The level of keratinization in the facial skin before and after the study was significantly different. In both groups of women, the level of keratin in the skin of the face was reduced by using chemical scrubs. It can be said that after the chemical scrubbing procedures, although the scrub composition and type were different, but the effect on the facial skin was similar, the difference was small. en_US
dc.description.abstract Odos fotosenėjimas priklauso nuo odos fototipo, melanino kiekio, esančio odoje, klimatinės zonos, saulės poveikio ir gyvenamosios aplinkos. To pasekoje formuojasi fiziologiniai ir struktūriniai odos pakitimai, tokie kaip raukšlės, hipopigmentacija arba hiperpigmentacija, odos sausumas bei šiurkštumas, papilkėjusi, suglebusi, atrofiška oda, teleangioektazijos, odos vėžys ir melanoma (Pandel, R. ir kt., 2013). Odai senstant lėtėja odos regeneracija, silpnėja odos apsauginis barjeras, sumažėja odos turgoras ir elastingumas, lėtėja kolageno sintezė, taip pat, elastino, hialurono, aminorūgščių ir kitų medžiagų sintezė, mažėja riebalinių liaukų aktyvumas, oda tampa sausesnė, plonėja poodinis sluoksnis, keičiasi pigmentinių ląstelių sąvybės (Urbanavičienė I., 2017). Fotosenėjimo paveikta oda yra indikacija cheminiams šveitimams atlikti. Remiantis JAV vykusio tyrimo ataskaita, šiuo metu botulino toksino injekcijos, cheminiai pilingai bei raukšlių užpildai yra trys dažniausiai atliekamos procedūros. Fotosenstanti oda yra svarbi problema. Graži veido oda – žmogaus atspindys, todėl tinkamas priemonių ir procedūrų parinkimas – cheminiai šveitikliai yra viena populiariausių ir efektyviausių kosmetinių procedūrų. Tyrimo tikslas: įvertinti cheminių šveitiklių poveikį sprendžiant fotosenstančios veido odos problemas. Atlikus tyrimą, buvo pastebėta, kad odos būklė pagerėjo. Taikant Jessner cheminį šveitiklį ir Migdolų cheminį šveitiklį, drėgmės lygis žymiai padidėjo. Abiejų grupių tiriamosioms abiejų tipų cheminiai šveitikliai turėjo įtakos odos rieb umo rodiklių pakitimams, pastebėta, kad taikant Jessner ir Migdolų cheminius šveitiklius, eksperimento dalyvių riebumo lygis odoje sumažėjo panašiai. Taikant Jessner cheminį šveitiklį, tiek Migdolų cheminį šveitiklį elastingumo lygis padidėjo. Abiejų tipų rūgštiniai šveitikliai turėjo poveikį melanino kiekio pokyčiams odoje. Remiantis gautais matavimo duomenimis, galime teigti, kad melanino kiekis veido odoje sumažėjo. Taip pat, grupėms abiejų tipų rūgštiniai šveitikliai turėjo poveikį raukšlių gyliui. Raukšlių gylis ženkliai sumažėjo. Keratinizacijos lygis veido odoje prieš tyrimą ir po jo reikšmingai skyrėsi. Abiejų grupių moterų veido odos keratino lygis, panaudojus cheminius šveitiklius sumažėjo. Galima teigti, kad po cheminių šveitiklių procedūrų, nors šveitiklių sudėtis ir tipas buvo skirtingi, tačiau poveikis veido odai buvo panašus, skirtumas buvo nežymus. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Cheminiai šveitikliai, fotosenstanti oda, veido odos problemų sprendimas en_US
dc.title Cheminių šveitiklių poveikis sprendžiant fotosenstančios veido odos problemas en_US
dc.title.alternative The Effect of Chemical Scrubbing on Skin Affected by Photoaging en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra