DSpace talpykla

Edukacinių filmų kūrimas Vytauto Didžiojo karo muziejui

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Vilūnas, Justas
dc.date.accessioned 2019-08-12T08:36:28Z
dc.date.available 2019-08-12T08:36:28Z
dc.date.issued 2019-06-18
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2115
dc.description Creation of the educational films for the Vytautas Magnus war museum. During this project available technologies and comparable videos are analysed. In order to analyse technologies a film style was chosen as well as a specific adaptation for it. A discussion about attractive product presentation occured. Additional components are added to educational movies in order to better understand the main product. The aim of the project is to create an attractive multimedia product by adapting the acquired knowledge. Company’s activity is described in the analytical part by analyzing educational films of a similar nature, evaluating possible technologies and reviewing the main principles of filming and stabilization. All gathered information is applied to the practical part of the project. In the practical part all creative process is described, possible options and decision-making are presented. Educational films and their components are created. The economical part contains calculations of the project’s direct and indirect costs. Exact costs are submited. There is also a market overview for a specific product. In the human safety part, the requirements for safe work are described. Dangers about working with video terminals are discussed. en
dc.description.abstract Edukacinių filmų kūrimas Vytauto Didžiojo karo muziejui. Darbo metu išanalizuojamos galimos tehnologijos bei panašaus pobūdžio vaizdo įrašai. Nuspręsta filmų stilistika ir pritaikymas naudojant analizuotas technologijas. Taip pat sprendžiami patrauklaus produkto pateikimo klausimai, kuriami papildomi komponentai, padedantys aiškiau pateikti pagrindinį produktą – edukacinius filmus. Iškeltas projekto tikslas – pritaikant įgytas žinias sukurti patrauklų multimedijos produktą. Analitinėje dalyje pateikiama įmonės veikla, analizuojami panašaus pobūdžio edukaciniai filmai, įvertinamos galimos technologijos ir apžvelgiami pagrindiniai filmavimo ir stabilizavimo principai. Visa sukaupta informacija taikoma projektinėje dalyje. Projektinėje dalyje aprašomas kūrybinis procesas, pateikiami galimi variantai ir aprašomas sprendimų priėmimas. Kuriami edukaciniai filmai ir jų komponentai. Ekonominėje dalyje apskaičiuojamos tiesioginės bei netiesioginės projekto išlaidos, pateikiamos tikslios išlaidos. Taip pat pateikiama rinkos apžvalga konkrečiam produktui. Žmogaus saugos dalyje yra aprašomi saugaus darbo reikalavimai, aptariami pavojai dirbant su videoterminalais. Darbą sudaro 65 puslapiai, 7 lentelės, 27 paveikslėliai, 22 literatūros šaltinių ir 7 priedai. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Edukaciniai filmai, QR kodas, informacinės lentelės, mobilioji aplikacija, karo technika, Vytauto Didžiojo karo muziejus. en_US
dc.title Edukacinių filmų kūrimas Vytauto Didžiojo karo muziejui en_US
dc.title.alternative Creation of the educational films for the Vytautas Magnus war museum en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra