DSpace talpykla

Tarptautinio šokio festivalio „Aura“ rėmimo priemonių tobulinimas riboto biudžeto sąlygomis

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Gružauskienė, Rūta
dc.date.accessioned 2019-08-09T08:25:48Z
dc.date.available 2019-08-09T08:25:48Z
dc.date.issued 2019-06-13
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2020
dc.description The theoretical part identifies the classification of international cultural events and the possibilities of their promotion measures and make it effectively and purposefully using limited budget. The analytical part describes the activities of the International Dance Festival AURA, 2017 and 2018 years promotion. A quantitative study was conducted to find out the level of visibility of the festival, the visibility and impact of its support measures. Planned promotion measures and channels for communication with the potential market are provided in the design part, the estimated limited budget for the implementation of measures is provisionally presented. en_US
dc.description.abstract Teorinėje dalyje išskirta tarptautinių kultūrinių renginių klasifikacija ir jų rėmimo priemonių galimybės, pritaikymo sprendimai renginių žinomumui didinti ir kaip tikslingai ir efektyviai paskirstomas biudžetas priemonių planavimui ir įgyvendinimui. Analitinėje dalyje aprašoma Tarptautinio šokio festivalio AURA veikla, išnagrinėta mikro aplinka bei vykdytos rėmimo priemonės 2017 ir 2018 metais. Buvo atliktas kiekybinis tyrimas siekiant išsiaiškinti festivalio žinomumo lygį, jo rėmimo priemonių matomumą ir poveikį. Projektinėje dalyje numatomos planuojamos rėmimo priemonės ir kanalai, per kur bus vykdoma komunikacija su potencialia rinka, preliminariai pateikiamas apskaičiuotas ribotas biudžetas priemonių įgyvendinimui. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Rėmimo priemonės, ribotas biudžetas, renginiai, tarpautinio šokio festivalis. en_US
dc.title Tarptautinio šokio festivalio „Aura“ rėmimo priemonių tobulinimas riboto biudžeto sąlygomis en_US
dc.title.alternative Development of Promotion Tools under the Limited Budget for the International Dance Festival AURA en_US
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra