DSpace talpykla

2015-2017 metais Kauno kolegijoje atliktų profilaktinių gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje matavimų rezultatai.

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Čepulevičiūtė, Simona
dc.date.accessioned 2019-01-16T11:59:26Z
dc.date.available 2019-01-16T11:59:26Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/165
dc.description Simona C. Bachelor thesis / supervisor lect. dr Rasa Volskiene. Kaunas College. Medicine Faculty. Department of Biomedical Diagnostics. Kaunas, 2018. Results of measurements of prophylactic glucose concentration in capillary blood carried out at Kaunas College in 20152017 Glucose concentration in blood is a key indicator for the prevention and diagnosis of diabetes. Over the past twenty years, the number of people with diabetes has more than doubled. The main factors influencing blood glucose uptake are: increase in body mass index (overweight and obesity), malnutrition, smoking and inactivity, inactive lifestyle, age over 45, genetic predisposition. Prophylactic tests can help to measure glucose uptake in a timely manner, avoiding type 2 diabetes or its complications. The research was carried out at Kaunas College in 2015-2017 at various events. Fortyone participants of the study measured glucose concentrations in capillary fasting blood and filled out a questionnaire questionnaire that included questions about the factors influencing the deviation of glucose concentration from the norm. The results of the study were merged into MS Excel, processed. It has been estimated that 169 subjects tested normal glucose levels, 28 - Hyperglycaemia, 1-Hypoglycemia. The selection of 28 subjects with an increase in glucose concentrations examines the factors that may influence their measured hyperglycaemia. en
dc.description.abstract Tyrimas atliktas 2015-2017 metais Kauno kolegijoje, įvairių renginių metu. Tyrimo dalyviams buvo matuojama gliukozės koncentracija kapiliariniame kraujyje nevalgius ir duodama užpildyti anketinė apklausa, kurioje pateikiami klausimai, susiję su veiksniais, darančiais įtaką gliukozės koncentracijos nuokrypiui nuo normos. Tyrimo rezultatai buvo suvedami į MS Excel, apdorojami. Atrinkus asmenis, kuriems buvo nustatyta gliukozės koncentracijos padidėjimas, analizuojami veiksniai, kurie gali daryti įtaką jų išmatuotai hiperglikemijai en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Cukrinis diabetas; hiperglikemija; profilaktiniai tyrimai; kapiliarinis kraujas; gliukomatis; veiksniai, darantys įtaką gliukozės padidėjimui en_US
dc.title 2015-2017 metais Kauno kolegijoje atliktų profilaktinių gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje matavimų rezultatai. en_US
dc.title.alternative Results of measurements of prophylactic glucose concentration in capillary blood carried out at Kaunas College in 20152017 Glucose concentration in blood is a key indicator for the prevention and diagnosis of diabetes en
dc.type Other en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra