DSpace talpykla

Naršyti pagal pavadinimą

Naršyti pagal pavadinimą

Rūšiuoti pagal: Tvarka: Rezultatai:

 • Buknytė, Laura (2022-06-08)
  Baigiamojo darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados, naudotų literatūros šaltinių sąrašas bei priedai. Pirmojoje darbo dalyje yra analizuojami lietuvos ir užsienio autorių moksliai darbai, straipsniai, disertacijos ...
 • Sasnauskaitė, Diana (2019-06-12)
  Baigiamajame bakalauro darbe atlikta AB „Detonas“ teorinė pelno ir pelningumo rodiklių analizė ir išskirti pelno ir pelningumo analizės metodai. Apžvelgta AB „Detonas“ veiklos charakteristika bei įmonės finansinė situacija. ...
 • Čeblauskaitė, Benita (2023-06-14)
  Darbo apibūdinimas. Darbuotojai yra vertingiausias įmonės turtas, o jų fizinės ir psichinės sveikatos užtikrinimas leidžia jiems susitelkti į darbą, todėl sanatorijai svarbu ne tik palaikyti įmonės produktyvumą ir ...
 • Bakanauskas, Sigitas Gytis (2019-06-11)
  Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje dalyje, naudojantis mokslinę literatūra ir straipsniais yra analizuojami aspektai, kurie yra susiję su paslauga ir jos kokybe. Analitinėje ...
 • Petrovaitė, Orinta (2019-06-11)
  Teorinėje dalyje aptariama paslaugų ir laisvalaikio paslaugų kokybės samprata, paslaugų kokybės vertinimo modeliai ir kriterijai. Analitinėje darbo dalyje pateikiama įmonės laisvalaikio paslaugų situacijos analizė, paslaugų ...
 • Bulašaitė, Ieva (2019-06-12)
  Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Visų pirma, teorinėje dalyje aptariami teoriniai kokybės vertinimo modeliai ir mokslinės įžvalgos apie pačią maitinimo paslaugos sąvoką, jos kokybės ...
 • Žilinskaitė, Milena (2020-06-23)
  Teorinėje darbo dalyje aptariama rėmimo samprata, rėmimo komplekso elementų analizė teoriniais aspektais, bei numatomi rėmimo priemonių tobulinimo būdai, analitinėje dalyje analizuojamas „Eglės sanatorija“ rėmimo priemonės ...
 • Pocinkus, Gytis (2019-06-11)
  Teorinėje dalyje, naudojantis mokslinę literatūra ir straipsniais yra analizuojami aspektai, kurie yra susiję su elektroninę erdve ir paslaugų pardavimu, taip pat aprašoma ir sveikatinimo rinka Lietuvoje. Analitinėje dalyje ...
 • Pocius, Haroldas (2020-06-22)
  Teorinėje darbo dalyje aptariama pardavimų, paslaugos ir marketingo komplekso elementų samprata, išanalizuojami marketingo elementai, jų įtaka pardavimų augimui, išskiriamos ir palyginamos autorių nuomonės. Analitinėje ...
 • Jakonytė, Jovilė (2020-06-16)
  Koo, Yu, Han, (2020) atliktas tyrimas parodė, jog lojalumo programos yra vienas esminių veiksnių skatinant klientų lojalumą prekės ženklui svetingumo sektoriuje. Organizacijoms yra labai svarbu suprasti, kokios lojalumo ...
 • Laurinavičiūtė, Eglė (2018-06-05)
  Kiekvienos įmonės veiklos pagrindas – finansai. Jų šaltinių būna įvairių – nuosavų, skolintų, trumpalaikių ar ilgalaikių, susidariusių įmonės viduje ar už jos ribų. Labai svarbu, kad įmonėje būtų reikalingas kiekis vienokio ...
 • Poškevičiūtė, Deimilė (2018-06-05)
  Norėdama efektyviai valdyti, įvertinti, prognozuoti ir kontroliuoti pelną ir pelningumą įmonė turi atlikti pelno ir pelningumo rodiklių analizę. Gerai atlikta įmonės pelno ir pelningumo analizė padeda įmonės savininkams ...
 • Dobilas, Robertas (2019-06-10)
  Baigiamajame profesinio bakalauro darbe analizuojamos AB „Grigeo“ veiklos sąnaudos ir jų įtaką bendrovės pelningumui. Taip pat atliekama 2019 metų prognozė siekiant sužinoti bendrovės rezultatus. Darbą sudaro: įvadas, ...
 • Dombaitė, Kristina (2019-06-12)
  Baigiamajame bakalauro darbe atliktas AB „Gubernija“ finansinės būklės vertinimas teoriniu aspektu ir išanalizuota bendrovės finansinė veikla. Teorinėje dalyje aptarta finansinės analizės reikšmė, tikslai, bei iškelti ...
 • Kaleininkas, Erikas (2018-06-05)
  Baigiamajame bakalauro darbe aptarta finansų analizės samprata ir reikšmė. Išskiriami dažniausiai literatūros šaltiniuose naudojami finansinei būklei nustatyti metodai. Išanalizuota ir įvertinta įmonės finansinė būklė. ...
 • Gerybaitė, Ernesta (2019-06-10)
  Darbe išanalizuota pinigų srautų esmė ir reikšmė įmonės finansų valdymui, paaiškinta pinigų srautų ataskaitos sandara ir sąsajos su kitomis įmonės finansinėmis ataskaitomis, teoriškai pagrindžiami pinigų srautų analizės ...
 • Venskus, Marius (2021-06-16)
  Baigiamasis darbas AB „Kaišiadorių paukštynas“ pristatomojo filmo ir vaizdo reklamų kūrimas. Studentas Marius Venskus, vadovas Vidas Vainoras, Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Medijų technologhijų katedra – Kaunas ...
 • Kasparaitis, Mantas (2018-06)
  Šiame darbe yra analizuojamas ir vaizduojamas pulto perkėlimo planas iš vieno pastato į kitą, taip pat tinklo praplėtimo planas. Šis darbas buvo būtinas norint modernizuoti katilinės tinklo projektą. Dabar katilinės ...
 • Karpavičiūtė, Viktorija (2018-06-05)
  Nuolat patiriant pinigų stygių išauga grėsmė atsidurti ties bankroto riba, todėl labai svarbu atsakingai ir tinkamai valdyti pinigų srautus. Pinigų srautų ataskaitai nėra skiriama tiek dėmesio kiek kitoms finansinėms ...
 • Žukas, Deimantas (2020-06-22)
  Teorinė dalis, kurioje pateikti prekių asortimento tobulinimo teoriniai sprendimai, praktinė darbo dalis, kurioje pateikiama AB ,,Kauno grūdai“ ir prekės ženklo ,,Activus“ situacijos analizė ir vartotojų nuomonės tyrimas. ...