DSpace talpykla

Naršyti pagal pavadinimą

Naršyti pagal pavadinimą

Rūšiuoti pagal: Tvarka: Rezultatai:

 • Straigis, Ernestas (2018-06)
  Tyrimas atiliktas Kauno kolegijos, Medicinos fakulteto, Biomedicinos diagnostikos katedros laboratorijoje, tyrimui naudotos etaloninės E.coli P.aeroginosa, bei S.aureus kultūros. Bakterijų jautrumui antibiotikams nustatyti ...
 • Andziulis, Svajūnas (2021-06-23)
  Darbo objektas - baldinės plokštės frezavimo etapo robotizuota sistema. Darbo tikslas - išanalizuoti baldinės plokštės frezavimo etapo robotizuotą sistemą, bei numatyti jos optimizavimo galimybes orientuojantis į įrenginio ...
 • Vėlavičius, Žymantas (2022-06-10)
  Šiame baigiamajame darbe analizuojama “Baldinių plokščių apdirbimo linijos užkrovimo proceso valdymo” sistema. Baigiamojo darbo problematika yra, plokštės aukščio nustatymo problema griebtuvo modulyje, nesant įdiegtų ...
 • Striukys, Gerdas (2020-01-21)
  Šiuo metu užsakovas prekybą vykdo socialiniuose tinkluose, tačiau nori plėsti savo prekybos galimybes ir padidinti klientų ratą. Šio projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta ir aprašyta analogiškų internetinių svetainių ...
 • Šidlauskas, Ignas (2021-06-23)
  Šiame baigiamajame darbe analizuojama baldų kraštų dažymo linijos transportavimo proceso automatizavimas. Pasitelkiant „UAB Kauno atikas ir ko” projekto medžiaga, buvo atliktas transportavimo sistemos automatizavimas. ...
 • Faryna, Simona (2020-06-17)
  Pasak Hernando-Amado, Coque, Baquero, Martinez (2019, p. 11) „Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra viena didžiausių XXI amžiaus sveikatos problemų pasaulyje“, kuri vis labiau plinta kiekvieną dieną, keldama grėsmę ...
 • Anužė, Gintarė (2021-06-29)
  Baigiamojo darbo tema siejama su senųjų kultūrų etnokultūra ir simbolikos integravimu į šiuolaikinį meną, bei dizainą pasitelkiant odos, tekstilės ir gamtinių medţiagų derinius. Siekiant suprasti ar etninė kultūra vis dar ...
 • Balaišytė, Jolita (2018-06-22)
  Šiame baigiamajame darbe bus analizuojamas performanso „J...“ refleksijų įvaizdinimo priežastingumas, atskleidžiama meninės idėjos raiška, parodomas veiksmo meno sklaidos laukas. Darbe apžvelgiama performatyvumo estetika, ...
 • Janutis, Laurynas (2019-06)
  Projektuojamoje vyno gamybos įmonėje planuojama gaminti vynuogių vyną: iš “Solaris” rūšies vy-nuogių, 10000 litrų per metus. Planuojamas darbo rėžimas - viena pamaina, 8 valandas per dieną. Fermentacijos procesai užtruks ...
 • Kvietkutė, Viktorija (2020-06-11)
  Aromaterapija ne daug kam gerai žinoma gydymo kryptis, tačiau šiuo metu vis populiarėjanti. Kvapų terapija gali būti taikoma ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams. Svarbiausia pasirinkti kokybiškas priemones ir tinkamai jas ...
 • Baumilienė, Paulina (2020-01-17)
  Baumilienės Paulinos profesinio bakalauro baigiamasis darbas „Banko terminų vertimo strategijos“. Baigiamojo darbo vadovas lektorius Asta Pukienė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras, Kaunas, 2020. ...
 • Kleinauskaitė, Indrė (2019-06-11)
  Teorinėje dalyje aptariama, kas yra bankrotas, kokie jo požymiai ir padariniai, vardijami bankroto tikimybės modeliai. Praktinėje dalyje analizuojamos įmonės finansinės ataskaitos, pritaikomi anksčiau minėti bankroto ...
 • Ambrozaitė, Julija (2018-06-04)
  Nuolat besikeičianti verslo aplinka, konkurencija tarp įmonių sąlygoja neišvengiamą įmonių bankrotą. Todėl baigiamajame darbe tiriami bankroto požymiai ir tikimybė UAB ,,Gama“. Darbo aktualumą lemia tai, kad ankstyva ...
 • Kriaučiūnas, Edvinas (2018-06-05)
  Reikia nuolat tirti įmonių veiklą, taikyti pažangius analizės metodus, padedančius išvengti jų likvidavimo ar bent jau laiku imtis bankroto veiksmų, siekiant sumažinti neigiamas veiklos pasekmes. Šiame darbe atlikta teorinė ...
 • Vasiliauskaitė, Vitalija (2020-06-25)
  Darbas susideda iš dviejų dalių: teoriniai aspektai ir praktiniai aspektai. Teorinių aspektų dalyje rašoma apie bankroto sampratą, jo atsiradimo priežastis, jį sukeliančius veiksnius ir prognozavimo metodus. Praktinių ...
 • Babaitytė, Gintarė (2020-06-22)
  Teorinėje darbo dalyje apžvelgiama bankroto samprata bei jo tikimybės tyrimo metodika. Pirmiausia susipažįstama su bankroto apibrėžimais, kuriuos teigia skirtingi autoriai. Teisiniai reglamentavimai apibrėžia bankroto ...
 • Švetkauskaitė, Karolina (2018-06-06)
  Šiandieniniame pasaulyje bankrotas yra labai aktuali problema, paplitusi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Daugelis mokslininkų yra nagrinėję įmonių bankrotų problemas kokiu nors vienu aspektu – tyrė bankroto priežastis, ...
 • Danusaitė, Jovilė (2020-06-22)
  Bakalaurinis darbas sudarytas iš 2 dalių. Pirmoje darbo dalyje yra pateikta bankroto esmė ir priežastys. Taip pat išanalizuoti bankroto prognozavimo modeliai ir finansinio prognozavimo metodai. Antroje dalyje yra pateikta ...
 • Skačkova, Sandra (2020-06-25)
  Teorinėje dalyje aptariama bankroto sąvoka, pagrindinės priežastys sukeliančios bankrotą įmonėms, bankroto bylos iškėlimas, pristatomi bankroto tikimybės tyrimo modeliai. Analitinėje dalyje pristatoma UAB „Theca Furniture“ ...
 • Trečiokas, Tomas (2021-06-10)
  Teorinėje darbo dalyje nagrinėjama bankroto sąvokos reikšmė, bankroto tikimybės analizės metodai, bei įvairių bankroto tikimybės vertinimo modeliai, pasitelkta įvairių autorių citatos, bei moksliniai straipsniai. Praktinėje ...