DSpace talpykla

Naršyti pagal pavadinimą

Naršyti pagal pavadinimą

Rūšiuoti pagal: Tvarka: Rezultatai:

 • Lapinskaitė, Kamilė (2022-06-15)
  Pirmojoje dalyje pagrindžiama temos problematika analizuojant žaliąją logistiką teoriniais aspektais. Antroje dalyje analizuojama vidinė UAB „Hoptrans“ aplinka bei tyrimo rezultatai. Trečioje dalyje pateikiama rekomendacijos ...
 • Alčauskas, Mantas (2021-06-07)
  Teorinėje dalyje aptariami pardavimų skatinimo priemonių ypatumai, identifikuojamos pardavimų skatinimo strategijos bei metodai. Analitinėje darbo dalyje pateikiami tyrimo rezultatai. Projektinėje dalyje interpretuojami ...
 • Orechovas, Arnas (2018-06)
  Elektroninės parduotuvės sutaupo brangų žmonių laiką, bei leidžia apsipirkti neišeinant iš namų. Kadangi šiuolaikiniame gyvenime yra didelis tempas, dėl to galimybė pirkti internetu vartotojui gali palengvinti kasdienybę.
 • Matulevičiūtė, Santa (2018-06)
  Teorinėje darbo dalyje analizuojamas skirtingų autorių požiūris į marketingo kompleksą. Analitinėje darbo dalyje pateikiama UAB ,,ICECO ledai“ veikla, darbuotojų statistiniai duomenys, įmonės išorinės ir vidinės aplinkos ...
 • Zabelavičius, Tomas; Balaišis, Jonas (2022-06-07)
  Teorinėje dalyje analizuojami plėtros proceso etapai bei jos sąvoka, visi teisiniai Europos Sąjungos niuansai, kurie gali kelti problemų plečiantis, taip pat Incoterms svarba įmonės veikloje. Analitinėje dalyje nagrinėjama ...
 • Sorakaitė, Gabrielė (2019-06-11)
  Pirmoje dalyje remiamasi moksliniais šaltiniais aprašomos pagrindinės logistinės sritys ir logistikos sudedamosios dalys. Taip pat nagrinėjamos logistikos pagrindinės bei papildomos veiklos rūšys. Apibrėžiamos paslaugos ...
 • Sirvydytė, Gabrielė (2018-06)
  Šiais laikais, kiekvienai įmonei, vykdančiai bet kokią veiklą, yra svarbus įvaizdis, kuris įtakoja tolimesnę įmonės raidą. UAB „Impuls“ – siekia pateikti aukštos kokybės prekes ir paslaugas atitinkančiomis kainomis, plėsti ...
 • Ovsenytė, Dovilė (2018-06)
  Teorinėje dalyje aptariama konkurencinės aplinkos samprata jos ypatumai ir susiformavimas. Taip pat aprašyti konkurencinės aplinkos veiksniai bei strategijos ir pateikta pati konkurencinė aplinkos analizė. Antroje darbo ...
 • Kazlauskas, Lukas (2020-06-22)
  Įmonės tinklo saugumas yra pagrindinis prioritetas norint turėti sėkmingą įmonę. Nekreipiant dėmesio į tai, galima netekti įmonės serveriuose laikomų duomenų, jeigu įvyktų įsilaužimas į įmonės tinklą, ir jeigu tai atsitinka, ...
 • Kušleika, Paulius (2018-06)
  Vienas iš patikimiausių būdų užtikrinti įmonės veiklos rezultatų augimą – tikslingai siūlyti naujas ir inovatyvias prekes ar paslaugas. Šio profesinio baigiamojo bakalauro darbe bus siekiama ištirti ir įvertinti UAB ...
 • Burdulytė, Viktorija (2019-06-13)
  Teorinėje darbo dalyje, buvo nagrinėjami atskiri marketingo komunikacijos elementai: asmeninis pardavimas, tiesioginis marketingas, reklama, pardavimų skatinimas bei ryšiai su visuomene. Analitinėje dalyje atlikta UAB „INVL ...
 • Arvasevičius, Tomas; Stankus, Saulius (2019-06)
  Tomas Arvasevičius ir Saulius Stankus. UAB „IPSUN“ žinomumo didinimas. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas. Darbo vadovė lekt. Ernesta Karbauskienė. Kauno kolegijos Verslo fakulteto Tauragės skyrius. Įmonėms tenka ...
 • Budreckaitė, Aurelija (2020-06-23)
  Baigiamojo darbo teorinėje dalyje analizuojama įvairių rašytojų mokslinė literatūra apie marketingo komunikacijos kompleksą. Analitinėje darbo dalyje identifikuojamos silpniausios įmonės vietos bei tyrimo rezultatai ir ...
 • Skladas, Dainius (2020-06-25)
  Darbą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje analizuojama literatūra apie multimodalinius pervežimus, jų technologijas, teisinius aspektus. Antroje dalyje pateikiama UAB „Itella logistics“ įmonės aprašymas, aprašomas ...
 • Navickaitė, Kristina (2018-07)
  Baigiamojo darbo teorinėje dalyje atlikta siuntų rinkos konkurencinės aplinkos analizė teoriniu aspektu. Analitinėje darbo dalyje išanalizuota UAB „Itella Logistics“ vykdoma veikla, atlikta siuntų pervežimo rinkos analizė, ...
 • Damauskaitė, Augustė (2018-07)
  Baigiamojo darbo teorinėje dalyje analizuojama įvairi lietuvių bei užsienio autorių mokslinė literatūra, pateikiami skirtingų autorių požiūriai į logistikos bei 3PL sąvokų apibrėžimus, taip pat kokią naudą gali gauti įmonė ...
 • Janušauskaitė, Agnė (2019-06-10)
  Darbas susideda iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės. Teorinėje darbo dalyje analizuojama per vienerius metus gautinų sumų samprata ir pateikiamas per vienerius metus gautinų sumų reglamentavimas. Praktinėje dalyje ...
 • Rutkauskienė, Asta; Sirtautas, Mindaugas (2020-06)
  Vartotojų norų tenkinimas siekiant kuo daugiau jų pritraukti ir išlaikyti esamus bei išlikti konkurencingiems rinkoje yra labai svarbus veiksnys verslo pasaulyje. Ypatingas dėmesys įmonėje turi būti skiriamas marketingo ...
 • Prieskienytė, Agnė (2021-06-14)
  Vis daugiau žmonių gali keliauti, todėl atsiranda kelionių organizatorių paslaugų poreikis. Šis darbas aktualus, kadangi jame analizuojama paslaugų pasiūla ir paklausa, vartotojų poreikiai, motyvai keliauti, taip pat ...
 • Petrošiūtė, Vilma (2021-06-09)
  Teorinėje darbo dalyje nagrinėjama finansinių rezultatų ir finansinės analizės sąvokos, jos rūšys bei svarbiausi santykiniai rodikliai analizei atlikti. Taip pat aptariama prognozavimo samprata ir metodai. Analitinėje darbo ...