DSpace talpykla

Naršyti pagal pavadinimą

Naršyti pagal pavadinimą

Rūšiuoti pagal: Tvarka: Rezultatai:

 • Bartusevičiūtė, Deimantė (2020-06-25)
  Teorinėje profesinio bakalauro baigiamojo darbo dalyje aprašoma logistikos ir transporto terminų istorija, transportavimo svarba šalies ekonomikai, verslo valdymo, transporto priemonių sekimo sistemų nauda. Analitinėje ...
 • Marcinavičiūtė, Deimantė (2021-06-09)
  Teorinėje dalyje analizuojama mokesčių sampratą, funkcijos, apmokestinimo principai, mokesčių sistema Lietuvoje, bei jų įtaka verslo finansiniams rezultatams. Praktinėje darbo dalyje aprašoma įmonės veikla, sumokėti ...
 • Gelažiūtė, Samanta (2020-06-22)
  Darbą sudaro trys skyriai. Pirmame skyriuje nagrinėjami mokesčių įsipareigojimai teoriniu aspektu, buvo aptarta mokamų mokesčių samprata, principai, pagal LR įstatymus mokesčių reglamentavimas Lietuvoje. Antrame skyriuje ...
 • Zacharevičiūtė, Vaiva (2021-06-10)
  Teorinėje darbo dalyje aptariama pelno ir pelningumo analizė ir jų reikšmė įmonėje, pelningumo rodiklių analizė, pelningumą lemiančių veiksnių analizė ir finansinių ataskaitų analizės bei prognozavimo metodai. Praktinėje ...
 • Brusokaitė, Aistė (2022-06-08)
  Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje išnagrinėti teoriniai pelningumo analizės ir prognozavimo aspektai. Antrojoje dalyje, pateikiama horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė, ...
 • Bučas, Rokas (2018-06-04)
  Pelnas yra svarbus įmonės veiklos rodiklis. Transporto ir logistikos pramonėje įmonės susiduria su didele konkurencija. Didėjanti konkurencija gali neigiamai paveikti įmonės pelną ir pelningumą. Siekiant didesnio pelno ir, ...
 • Dapkus, Domantas (2020-06-22)
  Teorinėje dalyje aptariama pelno reikšmė įmonėje, pelningumo rodikliai, prognozavimo metodai ir pelningumo lūžio taškas. Praktinėje dalyje analizuojamas turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, atliekama pelno ...
 • Delnickaitė, Paulina (2021-06-08)
  Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, praktinė bei analizuojamoji dalis. Teorinėje dalyje analizuojama su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų samprata, atsižvelgiant į autorių literatūroje pateiktą informacija. ...
 • Kleizaitė, Raimonda (2018-07)
  Baigiamojo darbo teorinėje dalyje nagrinėjamos įvairių autorių nuomonės apie logistiką, lyginami apibrėžimai, o taip pat analizuojama motyvacijos sąvoka ir teoriniai skirtingų autorių modeliai. Antroje dalyje pateikiama ...
 • Dorošė, Erika (2021-06-10)
  Šiame darbe naudojantis Lietuvos ir užsienio autorių literatūra analizuojamos sąnaudos, aiškinama jų įtaka finansinėms bei mokestinėms ataskaitoms. Aprašomas jų reglamentavimas. Taikant teorinėje darbo dalyje pateikiamą ...
 • Motiejauskaitė, Gabrielė (2021-06-10)
  Darbą sudaro trys dalys. Teorinėje dalyje analizuojamas pridėtinės vertės mokesčio atsiradimas ir plėtra, mokesčio esmė, reglamentavimas ir apskaita, bei su pridėtinės vertės mokesčiu susijusios mokestinės ataskaitos. ...
 • Martišiūtė, Giedrė (2019-06-11)
  Teorinėje dalyje aptariami darbo užmokesčio apskaitos teoriniai aspektai ir reglamentavimas. Praktinėje darbo dalyje pateikiamos ūkinės operacijos, finansinės ir mokestinės ataskaitos beifinansinė analizė.
 • Medeckytė, Silvija (2019-06-11)
  Darbą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje susisteminta informacija naudojantis įvairia moksline literatūra bei teisės aktais apie pinigų esmę, bei pinigų reglamentavimą. Praktinėje dalyje aptarta UAB ...
 • Venclauskas, Karolis (2018-05)
  Baigiamajame darbe nagrinėjama organizacijos įvaizdžio teorinė samprata, kokie yra naudojami įvaizdžio veiksniai ir tipai. Analizuojamas UAB „Gaschema“ įvaizdis, pateikiamos tobulinimo kryptis.
 • Gavėnia, Ovidijus; Žiauberis, Dovydas (2022-06-15)
  Pirmoje darbo dalyje analizuojama logistikos bei IT sąvokos ir reikšmė logistikos veikloje. Antroje darbo dalyje yra pateikiamo bendra informacija apie įmonę ir jos veiklą bei pateikiami kokybinis ir kiekybinis tyrimai. ...
 • Šliaužytė, Justina (2022-06-10)
  Darbą sudaro trys skyriai, išvados, literatūros šaltinių sąrašas ir priedai. Pirmajame skyriuje yra ištirta finansinio stabilumo reikšmė, pateikti analizės metodai ir santykiniai rodikliai. Taip pat išanalizuota prognozavimo ...
 • Beitaitė, Simona (2018-06)
  Profesinio bakalauro baigiamajame darbe analizuojama UAB „Genba food“ marketingo komplekso veikla teoriniu ir analitiniu aspektu. Teorinėje dalyje aptariama marketingo samprata, marketingo komplekso sandara, marketingo ...
 • Žižys, Ernestas (2019-06-18)
  Šio baigiamojo darbo tikslas yra pademonstruoti studijų metu įgytas žinias bei sukurti multimedijos produktą – UAB „Geras skonis“ žiniatinklio svetainę. Darbe išanalizuota užsakovo įmonė bei užsakovo poreikiai, nustatyta ...
 • Gribovskė, Ieva (2019-06-12)
  Darbe apibūdinami finansinės būklės analizės tikslai ir uždaviniai, įvardijami finansinės analizės šaltiniai ir tyrimo būdai, nurodomos finansinės analizės rūšys ir santykiniai rodikliai bei palyginami du bankroto tikimybės ...
 • Dičkus, Dainius (2021-06-17)
  Baigiamasis darbas. UAB „Giedrės interjerai“ užsakovo namo vizualizacija. Studentas Dainius Dičkus, Vadovė lektorė Gerūta Sprindytė, Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Medijų technologijų katedra – Kaunas, 2021. Baigiamojo ...