DSpace talpykla

Ekonominiai sprendimai: atvejų studijos

Rodyti paprastą įrašą

dc.contributor.author Šikšnelytė - Butkienė, Indrė
dc.contributor.author Baužienė, Zita
dc.contributor.author Liutkienė, Rita
dc.contributor.author Baublienė, Rita
dc.contributor.author Jesevičiūtė - Ufartienė, Laima
dc.date.accessioned 2019-11-23T07:40:08Z
dc.date.available 2019-11-23T07:40:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Šikšnelytė-Butkienė, I., Baužienė, Z., Liutkienė, R., Baublienė, R., Jesevičiūtė - Ufartienė, L. (2019). Ekonominiai sprendimai: atvejų studijos. Kaunas: Kauno kolegija en_US
dc.identifier.isbn 978-9955-27-567-1
dc.identifier.uri http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/2744
dc.description.abstract Leidinys sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: 27 mikroekonomikos ir makroekonomikos atvejų studijų ir esminių ekonominių klausimų, į kuriuos atsakymus padeda rasti matematinės ir statistinės analizės instrumentai bei taikomųjų tyrimų praktika. Pateiktos situacijos ir klausimai leidžia studentams realiai pritaikyti paskaitų metu įgytas teorines žinias. Situacijos adaptuotos vadybos studijų krypčių programos studentams ir sprendžia konkrečias įmonėje kylančias problemas: kainos nustatymą, pelno maksimizavimą, kaštų minimizavimą, optimalios gamybos apimties parinkimą, konkurencingumo didinimą, vartotojo elgseną rinkoje, pardavimo analizę, prognozavimą. Knygoje pateikti atvejai leidžia analizuoti verslo makroekonominės aplinkos veiksnius ir prognozuoti rinkos pokyčius, įgalinančius priimti skaičiavimais bei prognozėmis grįstus strateginius sprendimus konkrečiose organizacijos veiklos situacijose. Taip galima į statistinę ir matematinę analizę bei taikomųjų tyrimų pagrindus pažvelgti iš verslo pusės ir suvokti tokios analizės svarbą. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Kauno kolegija en_US
dc.subject mikroekonomika en_US
dc.subject makroekonomika en_US
dc.subject ekonomika en_US
dc.subject matematika en_US
dc.title Ekonominiai sprendimai: atvejų studijos en_US
dc.type Learning Object en_US


Šiame įraše esantys failai

Šis elementas randamas kataloge(-uose)

Rodyti paprastą įrašą

Ieškoti DSpace


Naršyti

Mano paskyra